Invester for etterlevelse

Hvert år blir over 20 000 mennesker skadet i arbeidsulykker i Norge. Likevel skjer ulykker gang på gang – dette til tross for opplæring i grunnleggende HMS-regler. Det pekes ofte på at etterlevelsen svikter. Da er det viktig å huske på at det ikke bare handler om den ansatte, men også om arbeidsgiveren, som er ansvarlig for HMS-systemet. Gjentagende trening på risikofylte situasjoner viser seg å være den beste investeringen til økt etterlevelse av viktige HMS-regler og verdier på jobb. Mye handler om hvordan arbeidsgiveren involverer ansatte og gir den nødvendige tid til å gjennomføre en HMS-policy som virkelig beskytter i praksis.

Arbeidsmiljøloven pålegger som kjent arbeidsgivere å gi opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Men, det er ikke nok å bare gi obligatoriske HMS-kurs. Det er også lovpålagt å sørge for at det vedlikeholdes. Og, de ansatte skal på sin side vise at de skjønner det de har lært. Da er involvering et viktig stikkord. Det beste en arbeidsgiver kan gjøre er å la ansatte delta i planlegging og gjennomføring av problemstillinger tilknyttet arbeidet, og å utføre treningsoppgaver og aktiviteter som fokuserer på viktige HMS-tema. På den måten kan bedriftsledere få ansatte til å ta eierskap til hele det viktige HMS-arbeidet.

Bedrifter har ulike styringssystemer for HMS-arbeidet sitt. Noen bedrifter har ekstra ressurser og kan investere i tilleggstjenester med dyre digitale treninsplattformer som kan være nyttige. Men, utover det lovpålagte må et godt HMS-arbeid ikke nødvendigvis være så dyrt. I første omgang handler det om et godt lederskap som har evne til å engasjere og involvere medarbeidere til å stå sammen om felles verdier og ta eierskap i disse. En bedrift kan gjøre mye på egenhånd for å ivareta et daglig godt HMS-arbeid.

Studio Vestland har laget rimelige læringsfilmer hvor ansatte i bedrifter kan motiveres, og gjennom oppgaver, lage ulike case selv på hvordan de kan gå frem for å redusere antall arbeidsulykker og å skape gode arbeidsmiljø. Film og oppgaver er ment som en ekstra støtte til HMS-arbeidet. Bedrifter kan bygge videre på oppgavene ved å utforme og tilpasse problemstillinger som matcher bedriftenes eget arbeidsområde.

Studio Vestland sine læringsfilmer er utviklet i samarbeid med kvalifisert HMS-personell og fagfolk innenfor forskningssektoren samt fagpersonell i Arbeidstilsynet. Læringsfilm og oppgaver kan du skaffe deg i vår nettbutikk her til kun kr. 890,-. Har du spørsmål – ta kontakt med oss på [email protected]

arrow-up.png