Kurt R. Andreassen

«Studio Vestland har gjennom flere år bistått CCB i vårt kommunikasjonsarbeid, og har også stått for koordinering og produksjon av filmer og vårt bedriftsmagasin. Vi har hele tiden fått god oppfølging med gode leveranser – og alltid iht avtale»

arrow-up.png